SmartLab Norway ble etablert i 2015 med fokus på å utvikle løsninger for nye energimarkeder. Mange snakker om smart teknologi og styring. Vi realiser dette, med utvikling av lønnsomme produkter og tjenester.

Vårt fokus er hvordan kundene kan utnytte de nye mulighetene og hvilke produkter som er nødvendig for å delta.

Energibransjen trenger mer sluttbruker fleksibilitet og de som kan tilpasse seg vil belønnes.

Vi startet med to aktuelle produkter. Vise sanntid energi data fra de nye AMS målerne for å forstå mer av egen strømbruk, og effektstrying for en jevnere belastning.

Vi viser ikke bare historiske data, men påvirker historien.

Smartlabs første prosjekt var å løse problemene mange hus og hyttte eier fikk på Hvalre etter at Fredrikstd energi(nå Norgesnett) startet med Effektterif på Hvaler i 2015/2016. vi bygget da programvaren Effektmax. målet for prosjekt var å hjelpe fastbodene og hytteeier å automatisk kontrolere sin effektn inenn 1 time. vi prøvde da å digilsere mormors gamle what meter som kun hadde på kjøkknet. efaring vi gjorde av dette prosjket nøkkel for susses er tilgang til enregi data.

Våre samarbeidspartnere