Vi utvikler en ny type vannmÄler som skal integreres i en felles kommunikasjon og gi tilsvarende muligheter for visualisering og optimalisering.